Rolové laminátory

Naučíme Vás správně a efektivně laminovat…

Širokoformátové laminátory

Laminace velkých formátů tisku představuje proces, při kterém s využitím odpovídajících zařízení a filmů je širokoformátový tisk transformován v produkt, který je připraven k uplatnění v prostředí náročného trhu. Umožňuje, že se z širokoformátového digitálního tisku stane billboard, transparent, banner, Pop-Up displej, podlahová grafika a další jiné alternativy. Stává se tak výrazným marketingovým nástrojem. Konečná úprava povrchu tisků (finišing) umožní plné využití velkoformátových tiskáren.

Maloformátové laminátory

Stroje vhodné k jednostranné a oboustranné laminaci výstupů z vysokorychlostních digitálních laserových tiskáren až do formátu SRA3 i výstupů z HP INDIGO.